+420 603 293 060       info@prochyteam.cz

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ

v Prochyteam, z.s.
(individuální členství)

Já, níže podepsaný/á:


v  souvislosti se spolkem
Prochyteam, z.s.
Sluštická 873/6, Strašnice, 10000 Praha 10
IČ: 08133352
Údaj o zápisu ve spolkovém rejstříku, sp.zn.:
L 71923 vedená u Městského soudu v Praze

podpisem této listiny prohlašuji, že
1) Jsem se seznámil se stanovami spolku

2) Splňuji podmínky členství ve spolku pro fyzickou osobu ve formě individuálního členství určené stanovami spolku,
případně dalšími vnitřními předpisy spolku.

3) Souhlasím s  podmínkami členství ve spolku, včetně závazku člena spolku hradit členské příspěvky a poplatky za služby
spolku ve výši a v  termínu stanovených rozhodnutím ředitele spolku a žádám o přijetí za člena spolku ve formě individuálního členství.

Současně poskytuji shora uvedené osobní údaje a souhlasím s jejich zpracováním
za účelem zasílání informací o činnosti spolku.