+420 603 293 060       info@prochyteam.cz

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ

v Prochyteam, z.s.
(korporátní členství)


v  souvislosti se spolkem
Prochyteam, z.s.
Sluštická 873/6, Strašnice, 10000 Praha 10
IČ: 08133352
Údaj o zápisu ve spolkovém rejstříku, sp.zn.:
L 71923 vedená u Městského soudu v Praze

podpisem této listiny prohlašuje, že
1) Se seznámil se stanovami spolku

2) Splňuji podmínky členství ve spolku pro právnickou osobu ve formě korporátního členství určené stanovami spolku,
případně dalšími vnitřními předpisy spolku.

3) Souhlasí s  podmínkami členství ve spolku, včetně závazku člena spolku hradit členské příspěvky
a poplatky za služby spolku ve výši a v  termínu stanovených rozhodnutím ředitele spolku.
A žádá o přijetí za člena spolku ve formě korporátního členství.

Jako pověřeného zástupce pro výkon členských práv
a povinností uchazeč stanovuje pověřeného zástupce:


Uchazeč jakož i pověřený zástupce současně poskytují shora uvedené osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním za účelem zasílání informací o činnosti spolku